Stichting Urgente Noden Delft en omgeving (SUN Delft e.o.), opgericht in september 2008, is een noodhulpbureau voor mensen die tussen wal en schip vallen. SUN Delft e.o. verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. SUN Delft e.o. wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is.

Werkgebied
Het werkgebied van SUN Delft e.o. beslaat de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Alle inwoners van Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland moeten deel kunnen nemen aan de samenleving. Niemand mag buiten de boot vallen.

Doel
SUN Delft e.o. verleent financiële steun aan inwoners die in een urgente financiële noodsituatie verkeren en niet, of niet meer, in aanmerking komen voor zogenaamde voorliggende voorzieningen als de Participatiewet en/of het lokale armoedebeleid van de deelnemende gemeenten.

SUN Delft e.o. kan, waar nodig op korte termijn, hulp bieden. De stichting streeft ernaar om binnen één werkweek (waar nodig zelfs binnen 24 uur) een besluit te nemen over het al dan niet voldoen aan het verzoek voor noodhulp.

Erkende hulpverlenende organisaties kunnen een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. Meer informatie bij aanvragen 

Aanvragen voor inwoners van Lansingerland moeten ingediend worden bij de Stichting Noodhulp Lansingerland. Mocht de maximale gift van Stichting Noodhulp Lansingerland onvoldoende zijn, kan Stichting Noodhulp Lansingerland voor het aanvullende bedrag een aanvraag indienen bij Stichting Urgente Noden Delft en omgeving. 

Op basis van de publiek-private samenwerking werken geld-gevende fondsen, erkende hulpverlenende organisaties, de lokale overheid en maatschappelijke organisaties samen in het tegemoetkomen van individuele noden.