Stichting Urgente Noden Delft en omgeving wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. We vinden dat alle inwoners van Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat niemand buiten de boot mag vallen.

De Stichting Urgente Noden Delft e.o. is een stedelijk noodhulpbureau, opgericht op 29 september 2008.

Op basis van de publiek-private samenwerking wordt door geldgevende fondsen, geregistreerde hulpverlenende organisaties, de lokale overheid en maatschappelijke organisaties samengewerkt voor individuele noden.