Stichting Urgente Noden Delft e.o. is een  nodhulpbureau, opgericht op 29 september 2008. Stichting Urgente Noden Delft en omgeving wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. Alle inwoners van Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland  moeten deel kunnen nemen aan de samenleving. Niemand mag buiten de boot vallen.

Erkende hulpverlenende organisaties kunnen een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. Meer informatie bij aanvragen 

Aanvragen voor inwoners van Lansingerland moeten ingediend worden bij de Stichting Noodhulp Lansingerland. Mocht de maximale gift van Stichting Noodhulp Lansingerland onvoldoende zijn, kan Stichting Noodhulp Lansingerland voor het aanvullende bedrag een aanvraag indienen bij Stichting Urgente Noden Delft en omgeving. 

Op basis van de publiek-private samenwerking werken geld-gevende fondsen, erkende hulpverlenende organisaties, de lokale overheid en maatschappelijke organisaties samen in het tegemoetkomen van individuele noden.