Voorbeelden

Voorbeelden maken het beste duidelijk hoe SUN Delft e.o werkt.
Hieronder enkele recente aanvragen en de beslissing daarop.

Huur

Alleenstaande man van 23 jaar. Hij ontvangt studiefinanciering. Huurschuld ad € 1018,72 en € 1000,00 bij de gemeente waar hij voorheen uitkering ontving. Door emigratie van zijn ouders kwam hij vanaf zijn 19e jaar er alleen voor te staan. Naar Delft verhuisd en is een studie gestart. Zijn studiefinanciering en toeslagen zijn te weinig om alle kosten te kunnen betalen. Hierdoor is een huurschuld ontstaan van 2 maanden. Inmiddels heeft hij een bijbaan gevonden voor 16 uur per week. Hierdoor kan hij zich wel bedruipen. De woningbouw gaat nu naar de deurwaarder als de huur van november niet wordt betaald. Als deze is betaald zijn zij bereid tot een aflossingsregeling voor de nog openstaande 1 maand huur. Er wordt 1 maand huur toegekend ad € 509,36.

Vloerbedekking en schulden

Verzoek om kleine schulden te betalen en vloerbedekking totaal € 1500,00. Gelezen de aanvraag bestaat de indruk dat de cliënt zelf de aanvraag heeft ingediend. Na contact met de aanvrager blijkt inderdaad dat de klant hem gevraagd heeft een sociale rapportage te schrijven, en dat hij zich niet heeft bemoeid met de noodzaak. Met de aanvrager is de procedure besproken en opnieuw is er voorlichting gegeven aan alle medewerkers van de betreffende hulpverlenende organisatie. De aanvraag wordt afgewezen. De urgente nood voor vloerbedekking is niet vast te stellen en er is geen urgente nood om de kleine schulden te betalen. Een verzoek om schuldsanering kan worden aangevraagd.  Dit is een voorliggende voorziening.

Inrichtingskosten

Vrouw van 64 jaar met 2 kleinkinderen van 14 en 16 jaar. Zij ontvangt een bijstandsuitkering. Haar dochter is overleden in 2003. De kleinkinderen woonden toen bij hun vader. Vader is met kinderen naar Kenia gegaan, maar de kinderen konden daar niet wennen. Vader heeft ze terug naar Nederland  gestuurd en ze worden door oma opgevangen. Oma ontvangt een tijdelijke pleegvergoeding. Inmiddels ontvangt zij kinderbijslag en kindgebonden budget. Probleem is dat zij geen inrichting heeft voor de kinderen. Zij slapen bij  oma in bed. Oma is heel klein behuisd. Bekeken is wat er minimaal nodig is. Er wordt  € 2.181,44 toegekend voor bedden met toebehoren, computer, bureaus, stoelen, lampen, kasten, 2 fietsen.

Leefgeld

Alleenstaande ouder van 35 jaar met 3 kinderen van 2, 4 en 12 jaar. Zij ontvangt een bijstandsuitkering. Schulden rond de € 60.000,00. Zij staat onder budgetbeheer. Er is beslag gelegd op de uitkering. Ook is de huurtoeslag gestopt door de belastingdienst. Dit moet opnieuw worden aangevraagd. Aanpassen van de  belastingvrije voet is tevens aangevraagd.  Nu is er geen leefgeld meer. Verzoek € 80,00 leefgeld per week tot deze problemen zijn opgelost. Er wordt 4  weken leefgeld toegekend.

Matras

Alleenstaande man van 45 jaar, WAO-uitkering. Door een ongeval zit hij vanaf z’n 20e in een rolstoel. Hij heeft een verhoogde kans op doorliggen. Een anti doorlig matras wordt noodzakelijk geacht. De verzekering wilde alleen een bruikleenmatras geven. Meneer heeft een kort geding aangespannen en heeft verloren. Hij ontvangt bijzondere bijstand voor was- en stookkosten. Deze bijzondere bijstand heeft hij aangewend om het matras en de proceskosten te betalen. Verzoek € 600,00 voor de gemaakte kosten van een matras en proceskosten. Deze aanvraag is afgewezen. Er is geen sprake van financiële urgente nood.

Reiskosten

Alleenstaande vrouw van 18 jaar met een premature baby die nog in Rotterdam in het ziekenhuis ligt. Zij woont in bij  haar oma. Oma heeft een minimum inkomen. Vader van baby is niet bekend. Zij is bezig met het aanvragen van een uitkering voor levensonderhoud, maar dat is nog niet gerealiseerd door de bevalling. Zij moet nu iedere dag naar de baby in Rotterdam. Zij heeft geen reisgeld. Verzoek om de eerste 2 weken te overbruggen ad € 100,00. Er wordt  eenmalig € 100,00 toegekend voor reiskosten. Hierna kan de bijstand het overnemen.

Medische kosten

Alleenstaande vrouw van 47 jaar, minimum inkomen, vele schulden maar hoogte nog niet bekend. Niet aanvullend verzekerd bij de zorgverzekering.  Door lichamelijk geweld van ex partner is haar gebit kapot. Een nieuw gebit was noodzakelijk. Door de zorgverzekering  is het maximale vergoed nl 75% uit de basisverzekering, maar zij moet een eigen bijdrage betalen. Omdat mevrouw haar eerste rekening niet heeft betaald, heeft zij haar gebit niet meegekregen van de tandarts. Dit ligt nu al een jaar bij de tandarts. Zij heeft nu nog steeds haar oude gelijmde gebit in. Dit veroorzaakt pijn.  Er wordt een gift toegekend van € 626,64 voor de kosten van een nieuw gebit.

Schulden

Alleenstaande vrouw met 2 kinderen van 22 en 24 jaar. Minimum inkomen. Schulden ongeveer € 6.000,00. Mevrouw is in budgetbeheer. Zij wordt vaak geholpen door haar kinderen met voedsel en kleding.  Er is een structureel tekort door kosten van 2 telefoonabonnementen Gedreigd wordt met deze schulden naar de deurwaarder te gaan. Daarom een verzoek ad € 1726,00 voor deze schulden.  Mevrouw  heeft  in 2011 voor het laatst hulp gevraagd voor het saneren van haar schulden. Maar dat is op niets uitgelopen omdat zij niet aan de voorwaarden voldeed. Deze aanvraag wordt afgewezen. Mevrouw moet zich melden voor schuldsanering bij de gemeente. Hier is sprake van een voorliggende voorziening.

Kookplaat

Alleenstaande vrouw van 57 jaar. Minimum inkomen. Schulden meer dan € 30.000,00. Door drankprobleem en verlaging inkomen zijn grote achterstanden ontstaan bij het betalen van de vaste lasten. Hierdoor is het huis gedwongen verkocht. Er is bewindvoering aangevraagd. Mevrouw heeft een andere woning gekregen.  Bijzondere bijstand van de gemeente is niet mogelijk, want zij had moeten reserveren vanaf het moment dat zij wist dat het huis verkocht zou gaan worden. Zij kan de kookplaat niet meenemen uit het oude huis. Daarom verzoek € 139,00 voor kookplaat. Er wordt toegekend € 139,00 voor een kookplaat.

Wasmachine

Echtpaar met kind van 9 jaar.  Inkomen op minimum niveau. Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aanschaf van een wasmachine. Er is sprake van een grote schuldenlast. Het echtpaar staat onder bewind. Er is geen reserveringsbudget. Een aanvraag individuele inkomenstoeslag bij de gemeente  is afgewezen. De wasmachine is al enkele weken stuk. Er wordt nu op de hand gewassen of bij schoonouders. Het is voor de hygiëne belangrijk dat er een wasmachine komt. Er wordt toegekend € 253,95 voor de kosten van een wasmachine.

Vaatwasser/1 hendel mengkraan

Alleenstaande man 62 jaar heeft ernstige ergonomische beperkingen. Er wordt verzocht om een 1  hendel mengkraan bij de wastafel  en vervanging van een vaatwasser. WMO en Participatiewet zijn geen voorliggende voorziening. Een lening bij een bank is niet mogelijk gezien zijn minimum inkomen. Bijzondere bijstand is afgewezen.  Volgens het ergonomisch rapport zijn de voorzieningen belangrijk voor het behoud van zijn zelfstandigheid. Er wordt besloten toe te kennen € 634,04 voor een vaatwasser en 1 hendel mengkraan.