Voorbeelden

Voorbeelden maken het beste duidelijk hoe SUN Delft e.o werkt.
Hieronder enkele recente aanvragen en de beslissing daarop.

Wasmachine

Een echtpaar van 54 en 51 jaar oud heeft twee kinderen van 22 en 17 jaar. Beide ouders werken maar op het inkomen van meneer ligt een hoog loonbeslag en het inkomen van mevrouw gaat volledig naar de deurwaarder. De ouders betalen aan een schuld die het jongste kind heeft gemaakt. Het echtpaar heeft een schuldhulpmaatje en maakt gebruik van de voedselbank. Het oudste kind studeert en kan geen kostgeld betalen, het jongste kind heeft geen werk of inkomsten en wordt begeleid door de reclassering. De wasmachine van het gezin heeft het begeven, mevrouw wast voor vier personen alles met de hand maar zij heeft last van haar gewrichten.
Besluit: SUN Delft e.o. vergoedt het maximale bedrag voor een wasmachine (inclusief plaatsingskosten) voor vier personen (€ 453,99). 

Nieuwe voordeur

Een alleenstaande vrouw van 47 jaar ontvangt een uitkering via de Participatiewet. De politie en ambulance ontvingen een melding op haar adres en zagen daarbij voldoende aanleiding om de voordeur te forceren. De deur is hierbij zodanig beschadigd dat deze niet meer kon sluiten. De begeleiding van mevrouw heeft een nieuw slot laten plaatsen, zodat mevrouw in ieder geval haar deur kan sluiten. De
bewindvoering heeft dit slot betaald. Mevrouw verkeerde in een psychose en is opgenomen door de crisisdienst. De politie geeft aan dat de deur is geforceerd in verband met mevrouw haar veiligheid en de politie wil de kosten van de nieuwe deur daarom niet vergoeden. De huismeester heeft echter al meerdere keren aan de deur gestaan, omdat hij van mening is dat de deur moet worden vervangen. De totale kosten hiervoor bedragen € 1205,95.
Besluit: mevrouw betaalt vanuit de individuele inkomenstoeslag zelf een bedrag van € 360,00. Het Pape-Fonds betaalt 50% van het resterende bedrag (€422,97) als gift en SUN Delft e.o. betaalt de resterende 50% (€422,97).

Reinigen van woning

Een alleenstaande man van 23 jaar heeft een inkomen uit een full time baan maar met een inkomen van € 1.000,00 geen buffer. Van alle vaste lasten heeft hij één maand achterstand. Na een eerste gesprek met schuldhulpmaatje van ISOFA blijkt dat de schulden hoger zijn dan gedacht. Verder heeft meneer veel last van bedwantsen en heeft daarvoor een nieuw bed nodig. Zijn huidige bed heeft een stoffen beschotting waardoor wassen en vervangen van beddengoed niet afdoende is. Er wordt gekeken of er een nieuw bed aangeschaft kan worden via de non-foodbank. Om goed te kunnen starten met een nieuwe toekomst, een schone lei, is het noodzaak van de bedwantsen af te komen. Zeker om een beter gevoel (huiselijk en thuis zijn) in zijn huis te krijgen. Pas dan zal hij zich goed kunnen concentreren en werken aan zichzelf en zijn financiën.
Besluit: SUN Delft e.o. kent een vergoeding toe (€ 526,00) voor een behandeling (en herhaling na vier weken) van zijn eenkamerwoning tegen bedwantsen door een reinigingsbedrijf.

Fysiotherapie

Een alleenstaand man van 70 jaar leeft van een AOW-uitkering. Meneer is door zijn rug gegaan en heeft één fysiotherapiebehandeling gehad van € 45,00 die door de  budgetbeheerder uit het potje onvoorzien is betaald. Dat potje is nu leeg. De fysiotherapiebehandeling doet hem goed. Meneer is niet aanvullend verzekerd want hij heeft een schuld van ruim € 6.000,00 bij Zorgverzekeraar DSW. Deze schuld kan niet afgekocht worden en wordt meegenomen bij de aanvraag voor een schuldsaneringskrediet bij de Gemeentelijke Kredietbank. De aanvrager gaat uit van wat de laagste aanvullende verzekering aan fysiotherapie zou vergoeden en dat zijn zes behandelingen per kalenderjaar.
Besluit: SUN Delft e.o. volgt het voorstel van de aanvrager en vergoedt maximaal vijf behandelingen à € 45,00 (één behandeling was al betaald).

Sterilisatie

Een alleenstaande moeder van 35 jaar heeft zes kinderen in de leeftijd van 17, 15, 14, 7 en 2 jaar en een pasgeboren baby. Mevrouw ontvangt een uitkering vanuit de Participatiewet. Bij SUN Delft e.o. is een verzoek ingediend voor het vergoeden van de kosten voor een sterilisatie. Mevrouw is jong, heeft al zes kinderen en komt onvoldoende voor zichzelf op waardoor voorbehoedsmiddelen niet worden gebruikt. Mevrouw heeft hormonale problemen waardoor het inzetten van de (prik)pil of een spiraaltje geen optie is. De kans op een nieuwe zwangerschap is groot maar nog meer kinderen zou zowel financieel, lichamelijk als op persoonlijk gebied een te grote belasting voor haar zijn. Omdat er geen medische noodzaak is, vergoedt de zorgverzekering een sterilisatie niet.
Besluit: de kosten voor een sterilisatie (€ 1.941,10) inclusief nacontrole worden vergoed. De ingreep wordt niet bij de eigen gynaecoloog gedaan maar in een andere kliniek wat de goedkoopste mogelijkheid met de kortste wachttijd was. Ook de kosten van het vervoer naar en van de kliniek worden door SUN Delft e.o. vergoed.

Taxikosten naar ziekenhuis

Een gehuwde man van 58 jaar heeft een uitkering volgens de WIA op minimumniveau. Meneer moet een rekening voor taxikosten betalen van € 400,00. Dit betreft een groot misverstand, meneer heeft MS en is door zijn arts in het Delftse ziekenhuis voor een second opinion doorverwezen naar het Universitair ziekenhuis in Amsterdam. De taxikosten worden niet vergoed omdat meneer geen taxibedrijf met een AGB-code geboekt heeft (Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners). Dat was hem niet duidelijk, mogelijk omdat hij ook cognitief erg achteruitgaat. Meneer krijgt nu naast cliëntondersteuning van verschillende hulpverleners, zoals het maatschapelijk werk, ook ondersteuning van een vrijwilliger op het gebied van administratie en is er een financieel expert van Delft Support betrokken. Vanuit de WMO wordt tevens begeleiding ingezet om meneer in de toekomst nog beter te ondersteunen, om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.
Besluit: de taxikosten worden door SUN Delft e.o. als gift verstrekt (€ 400,00).

Zwemmen

Een alleenstaande vrouw van 54 jaar ontvangt een uitkering vanuit de Participatiewet (PW). Een aanvraag bij SUN Delft e.o. wordt ingediend voor het zelfstandig zwemmen na een niertransplantatie. Haar arts onderschrijft de actie van mevrouw, maar er is geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar mogelijk. Mevrouw is veel afgevallen, er is geen medische noodzaak maar het zwemmen doet mevrouw heel goed. Mevrouw wordt niet begeleid maar zwemt baantjes op eigen tempo en niveau. Per 1 januari 2024 kan mevrouw gebruik maken van het Sportfonds volwassenen en cultuur.
Besluit: mevrouw krijgt de kosten van het zwemmen tot 1 januari 2024 (€ 210,80) vergoed vanuit SUN Delft e.o. 

Huur

Alleenstaande man van 23 jaar. Hij ontvangt studiefinanciering. Huurschuld ad € 1018,72 en € 1000,00 bij de gemeente waar hij voorheen uitkering ontving. Door emigratie van zijn ouders kwam hij vanaf zijn 19e jaar er alleen voor te staan. Naar Delft verhuisd en is een studie gestart. Zijn studiefinanciering en toeslagen zijn te weinig om alle kosten te kunnen betalen. Hierdoor is een huurschuld ontstaan van 2 maanden. Inmiddels heeft hij een bijbaan gevonden voor 16 uur per week. Hierdoor kan hij zich wel bedruipen. De woningbouw gaat nu naar de deurwaarder als de huur van november niet wordt betaald. Als deze is betaald zijn zij bereid tot een aflossingsregeling voor de nog openstaande 1 maand huur. Er wordt 1 maand huur toegekend ad € 509,36.

Vloerbedekking en schulden

Verzoek om kleine schulden te betalen en vloerbedekking totaal € 1500,00. Gelezen de aanvraag bestaat de indruk dat de cliënt zelf de aanvraag heeft ingediend. Na contact met de aanvrager blijkt inderdaad dat de klant hem gevraagd heeft een sociale rapportage te schrijven, en dat hij zich niet heeft bemoeid met de noodzaak. Met de aanvrager is de procedure besproken en opnieuw is er voorlichting gegeven aan alle medewerkers van de betreffende hulpverlenende organisatie. De aanvraag wordt afgewezen. De urgente nood voor vloerbedekking is niet vast te stellen en er is geen urgente nood om de kleine schulden te betalen. Een verzoek om schuldsanering kan worden aangevraagd.  Dit is een voorliggende voorziening.

Inrichtingskosten

Vrouw van 64 jaar met 2 kleinkinderen van 14 en 16 jaar. Zij ontvangt een bijstandsuitkering. Haar dochter is overleden in 2003. De kleinkinderen woonden toen bij hun vader. Vader is met kinderen naar Kenia gegaan, maar de kinderen konden daar niet wennen. Vader heeft ze terug naar Nederland  gestuurd en ze worden door oma opgevangen. Oma ontvangt een tijdelijke pleegvergoeding. Inmiddels ontvangt zij kinderbijslag en kindgebonden budget. Probleem is dat zij geen inrichting heeft voor de kinderen. Zij slapen bij  oma in bed. Oma is heel klein behuisd. Bekeken is wat er minimaal nodig is. Er wordt  € 2.181,44 toegekend voor bedden met toebehoren, computer, bureaus, stoelen, lampen, kasten, 2 fietsen.

Leefgeld

Alleenstaande ouder van 35 jaar met 3 kinderen van 2, 4 en 12 jaar. Zij ontvangt een bijstandsuitkering. Schulden rond de € 60.000,00. Zij staat onder budgetbeheer. Er is beslag gelegd op de uitkering. Ook is de huurtoeslag gestopt door de belastingdienst. Dit moet opnieuw worden aangevraagd. Aanpassen van de  belastingvrije voet is tevens aangevraagd.  Nu is er geen leefgeld meer. Verzoek € 80,00 leefgeld per week tot deze problemen zijn opgelost. Er wordt 4  weken leefgeld toegekend.

Matras

Alleenstaande man van 45 jaar, WAO-uitkering. Door een ongeval zit hij vanaf z’n 20e in een rolstoel. Hij heeft een verhoogde kans op doorliggen. Een anti doorlig matras wordt noodzakelijk geacht. De verzekering wilde alleen een bruikleenmatras geven. Meneer heeft een kort geding aangespannen en heeft verloren. Hij ontvangt bijzondere bijstand voor was- en stookkosten. Deze bijzondere bijstand heeft hij aangewend om het matras en de proceskosten te betalen. Verzoek € 600,00 voor de gemaakte kosten van een matras en proceskosten. Deze aanvraag is afgewezen. Er is geen sprake van financiële urgente nood.

Reiskosten

Alleenstaande vrouw van 18 jaar met een premature baby die nog in Rotterdam in het ziekenhuis ligt. Zij woont in bij  haar oma. Oma heeft een minimum inkomen. Vader van baby is niet bekend. Zij is bezig met het aanvragen van een uitkering voor levensonderhoud, maar dat is nog niet gerealiseerd door de bevalling. Zij moet nu iedere dag naar de baby in Rotterdam. Zij heeft geen reisgeld. Verzoek om de eerste 2 weken te overbruggen ad € 100,00. Er wordt  eenmalig € 100,00 toegekend voor reiskosten. Hierna kan de bijstand het overnemen.

Medische kosten

Alleenstaande vrouw van 47 jaar, minimum inkomen, vele schulden maar hoogte nog niet bekend. Niet aanvullend verzekerd bij de zorgverzekering.  Door lichamelijk geweld van ex partner is haar gebit kapot. Een nieuw gebit was noodzakelijk. Door de zorgverzekering  is het maximale vergoed nl 75% uit de basisverzekering, maar zij moet een eigen bijdrage betalen. Omdat mevrouw haar eerste rekening niet heeft betaald, heeft zij haar gebit niet meegekregen van de tandarts. Dit ligt nu al een jaar bij de tandarts. Zij heeft nu nog steeds haar oude gelijmde gebit in. Dit veroorzaakt pijn.  Er wordt een gift toegekend van € 626,64 voor de kosten van een nieuw gebit.

Schulden

Alleenstaande vrouw met 2 kinderen van 22 en 24 jaar. Minimum inkomen. Schulden ongeveer € 6.000,00. Mevrouw is in budgetbeheer. Zij wordt vaak geholpen door haar kinderen met voedsel en kleding.  Er is een structureel tekort door kosten van 2 telefoonabonnementen Gedreigd wordt met deze schulden naar de deurwaarder te gaan. Daarom een verzoek ad € 1726,00 voor deze schulden.  Mevrouw  heeft  in 2011 voor het laatst hulp gevraagd voor het saneren van haar schulden. Maar dat is op niets uitgelopen omdat zij niet aan de voorwaarden voldeed. Deze aanvraag wordt afgewezen. Mevrouw moet zich melden voor schuldsanering bij de gemeente. Hier is sprake van een voorliggende voorziening.

Kookplaat

Alleenstaande vrouw van 57 jaar. Minimum inkomen. Schulden meer dan € 30.000,00. Door drankprobleem en verlaging inkomen zijn grote achterstanden ontstaan bij het betalen van de vaste lasten. Hierdoor is het huis gedwongen verkocht. Er is bewindvoering aangevraagd. Mevrouw heeft een andere woning gekregen.  Bijzondere bijstand van de gemeente is niet mogelijk, want zij had moeten reserveren vanaf het moment dat zij wist dat het huis verkocht zou gaan worden. Zij kan de kookplaat niet meenemen uit het oude huis. Daarom verzoek € 139,00 voor kookplaat. Er wordt toegekend € 139,00 voor een kookplaat.

Vaatwasser/1 hendel mengkraan

Alleenstaande man van 62 jaar heeft ernstige ergonomische beperkingen. Er wordt verzocht om een 1  hendel mengkraan bij de wastafel en vervanging van een vaatwasser. WMO en Participatiewet zijn geen voorliggende voorzieningen. Een lening bij een bank is niet mogelijk gezien zijn minimum inkomen. Bijzondere bijstand is afgewezen. Volgens het ergonomisch rapport zijn de voorzieningen belangrijk voor het behoud van zijn zelfstandigheid. Er wordt besloten een bedrag van € 634,04 toe te kennen voor een vaatwasser en 1 hendel mengkraan.