Donaties

De Stichting Urgente Noden Delft e.o. beschikt niet over een eigen vermogen. Naast de inkomsten van fondsen is de stichting uiteraard ook blij met schenkingen van burgers en bedrijven. Wilt u doneren, zodat SUN de nood van mogelijk meer mensen uit de regio kan lenigen, dan onze dank daarvoor.

Doneren kan eenmalig, via een periodieke schenking of via een legaat. Donaties kunnen worden gestort op  het bankrekeningnummer van Stichting Urgente Noden Delft e.o: NL12 RABO 0105 4341 83.

Dankzij de ANBI-status zijn giften aan de stichting aftrekbaar.
Voorwaarden: www.belastingdienst.nl